Petspot - program ubezpieczenia psów i kotów rasowych.PetSpot to, młoda, dynamicznie rozwijająca się firma.

„Naszą Misją jest dążenie do zapewnienia hodowcom produktów i usług, które podniosą standard i jakość życia zwierząt. Chcemy, aby nasza działalność wpłynęła na rozwój hodowli psów i kotów rasowych oraz na poprawę jakości i poziomu leczenia zwierząt w Polsce.”

Pomysł na działalność powstał z przyjaźni do zwierząt, zrodzonej młodzieńczych zabaw skarpetą z psem w typie czarnego labradora o imieniu „Rome” oraz doświadczeń zawodowych na rynku ubezpieczeń.  Pomagamy hodowcom w propagowaniu hodowli psów i kotów rasowych poprzez działania marketingowe i zabezpieczenie praw hodowców. Dodatkowo wspólnie z ubezpieczycielem przygotowaliśmy program ubezpieczenia psów i kotów rasowych. Z naszego programu korzysta kilka tysięcy właścicieli psów i kotów oraz kilkuset hodowców.
Uzupełnieniem programu jest całodobowe centrum alarmowe, które przyjmuje zgłoszenia szkody.

Ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z umową udziela Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Umowa ubezpieczenia podlega prawu polskiemu, a podmioty runku ubezpieczeniowego, które biorą udział we wdrażaniu ubezpieczenia nadzorowane są przez polski nadzór – Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie.
Zapraszamy do współpracy.

Wojciech Fallach.

 

Dane rejestrowe:

PETSPOT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Anielki 2 lok. 62, kod: 05-800 Pruszków, wpisana przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000495151, o nr REGON 147061068, Nip 5342494870,
reprezentowana przez członka zarządu – Wojciecha Fallach.