Powiadomienie o szkodzie z umowy Grupowego Ubezpieczenia Psów i Kotów Rasowych.

Powiadomienie przesyłane jest bezpośrednio na adres email likwidatora szkód - AWP Polska Sp. z o.o.
Załączniki
Do powiadomienia można załączyć zdjęcia posiadanych dokumentów np. wypełniony i podpisany druk zgłoszenia szkody, kartę z leczenia zwierzęcia, wyniki badań, fakturę za leczenie. Zestaw niezbędnych dokumentów opisany jest w warunkach ubezpieczenia. Jeśli ich jeszcze nie posiadasz prześlij je w osobnej korespondencji.
Max file size is 2 MB.
Max file size is 2 MB.
Max file size is 1 MB.
Max file size is 1 MB.