First slide

Bezpośrednie węzły cieplne mieszające (pompowe)

Oszczędne, wydajne i nowoczesne systemy dystrybucji ciepła od Energyspot

Bezpośrednie węzły cieplne umożliwiają transport czynnika grzewczego o ciśnieniu i temperaturze, jakie są wymagane dla instalacji odbiorczej w budynku. W odróżnieniu od węzłów pośrednich (wymiennikowych), w węźle bezpośrednim nie dochodzi do strat ciepła na wymiennikach.

Budowa bezpośrednich węzłów przepływowych pozwala na znaczne obniżenie kosztów inwestycyjnych. Do przesyłu wody grzewczej można stosować różne materiały, których dobór powinien spełniać wymagania norm oraz projektowo wyliczonych wartości ciśnienia, temperatury i przepływu. EnergySpot oferuje węzły budowane na miejscu instalacji albo prefabrykowane w urządzeniach grzewczych.

Tego typu węzły pozwalają na pracę układu urządzeń generujących zbliżone wartości temperatury czynnika grzewczego.
Z powodzeniem znajdą zastosowanie w klasycznych układach indywidualnych, a także w instalacjach hybrydowych
i kaskadowych.

Węzły cieplne - Oszczędne, wydajne i nowoczesne systemy dystrybucji ciepła od Energyspot

Serwis pomp ciepła

Pośrednie węzły cieplne dużych mocy

Węzły zasilane wysokotemperaturowym czynnikiem grzewczym, których temperatura przekracza dopuszczalne w normach parametry, muszą być wyposażone w wymienniki ciepła.

Dzięki temu możemy mieć wpływ na temperaturę i ciśnienie wody grzewczej transponowanej do instalacji budynku. EnergySpot buduje węzły wymiennikowe zasilane z różnych źródeł. Kiedy praca pomp ciepła jest wspomagana gazowym, parowym albo olejowym źródłem ciepła z kogeneracji, wówczas stosujemy odpowiednie wymienniki ciepła i pompy obiegowe. Inwestycja taka wymaga projektu, w którym indywidualnie dobiera i wylicza się parametry całego węzła cieplnego. EnergySpot wybuduje węzły cieplne o mocach do 500 kW. Wspomagamy proces projektowania i doboru hydrauliki węzła.

Węzły cieplne technologiczne

Możemy wykonać dla Państwa węzły o różnym przeznaczeniu. Węzły cieplne realizują funkcje ogrzewcze, chłodzące lub dostarczające czynnik do różnych procesów technologicznych. W zależności od zapotrzebowania na realizowaną funkcję przez węzeł cieplny zmienia się także system izolowania rur w węźle.

Serwis pomp ciepła